jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Beca Erasmus Paris VII

erasmusBeca Erasmus per a realizar una estada de recerca en genètica de 6 mesos als laboratoris de l’Institut Jaques Monod, de la Universitat París VII.

L’estada té per objectiu dur a terme la recerca associada al treball de Màster “Cerca de gens relacionats amb l’envelliment i l’estrés oxidatiu en D. melanogaster“, consistent en un cribatge genètic d’una mutagènesi mitjançant retrotransposons.

Anuncis

Informació

This entry was posted on gener 3, 1999 by and tagged .

Navegació

@jdomenechca

%d bloggers like this: