jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

In silico, in vitro, in vivo.

Drosophila melanogaster conté 4 gens de MT funcionals, que semblen repartir-se la funcionalitat per el Cu i per el Zn, del que s’extreu dels nostres resultats in vitro. Aquests resultats in vitro, que ja havien predit estudis in silico, han estat confirmats amb estudis in vivo de resistència a toxicitat per metalls de formes mutants de la mosca. Hem identificat senyals CD i Raman de participació de ions clorur i sulfur, un fet inèdit en aquest tipus d’agregats. Tot plegat, en dos articles.

Informació

This entry was posted on gener 6, 2004 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: