jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Una pinça elusiva però agraïda

L’estructura terciària de les MT de planta és un debat aferrissat entre dues propostes: dos dominis-cluster independents (pesa) o un sol cluster format per la unió de dos dominis (pinça). Mitjançant la generació de formes mutants de la proteïna arribem a la conclusió que la MT de Quercus suber té una estructura de pinça. Però no només això: detectem la formació d’espècies mutants dimèriques, la participació de ions clorur i sulfur, la participació de la Histidina situada en una regió de la proteïna que tothom es pensava que no feia res. I ens ha cabut en tres articles.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Juny 6, 2006 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: