jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Capítol de llibre Biopolymer Research Trends

Una revisió de les aportacions a l’estructura de les Metal·lotioneïnes des de diferents espectrocòpies, Raman, InfraRoig, UltraVioleta i Dicroisme Circular, en relació a diversos lligands metàl·lics en aquestes proteïnes, convencionals (Cys) i no convencionals (His, S-, Cl-,…).

Research progress on Metallothioneins: insights into structure, metal binding properties and molecular function by spectroscopic investigations. In: Biopolymer Research Trends 11-48 (2008). Nova Science Publishers Inc (NY). Domènech, J., Tinti, A., Torreggiani, A. Editor T.S. Nemeth.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Mai 20, 2009 by and tagged .

@jdomenechca

%d bloggers like this: