jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Estudi estructural de Metal·lotioneïnes amb espectroscòpia Raman i IR

Armida Torreggiani i Ana Tinti són les artífexs d’aquestes recerques en les que vam seguir els passos dels primers investigadors que, fa més de 20 anys, van fer servir el Raman i l’IR per a estudiar l’etructura d’aquestes proteïnes. El resultat s’aquesta estada a la Universitat de Bologna va valdre la pena, ja que van permetre demostrar importants novetats: proves de la participació de ions sulfur i clorur, evidències d’estructura secundària en les MT, i de la participació d’altres lligands no convencionals, com la Histidina.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Mai 20, 2009 by and tagged .

@jdomenechca

%d bloggers like this: