jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Menció de Doctor Europeu

Menció concedida per realitzar part de la recerca a l’estranger i defensar una part de la tesi en un altre idioma de la UE.

Informació

This entry was posted on gener 7, 2011 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: