jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Formador TACs i metodologies 2011

Formador de Professorat sobre noves Tecnologies a l’educació en cinc cursos en centres educatius:

  • L’atenció a la diversitat i les TAC
  • Web 2.0 i entorn virtual de centre
  • Incorporem les noves tecnologies al centre
  • Aplicació pràctica de les TAC com a eina metodològica
  • Moodle, PDI i eines 2.0

Curs MP2: Moodle, PDI, Intranet i web 2.0 a l’aula

Cursos dissenyats i conduïts per José Luis Fierro i Jordi Domènech

Anuncis

Informació

This entry was posted on febrer 6, 2011 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: