jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Carta d’un caçador de metalls

Relat epistolar publicat a la revista Ictíneus, on descric de manera divulgativa les recerques que ens van conduir a descobrir que determinades Metal·lotioneïnes (proteines que capturen metalls del medi) contenien ions de sulfur en la seva estructura, una possibilitat fins aleshores desconeguda que obria nous horitzons en l’estudi de la funció d’aquestes proteïnes.

Cita completa: Carta d’un caçador de metalls. Ictíneus, comunicació, difusió i didàctica de la ciència i la tècnica (2008) 11, 5-6. Jordi Domènech.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Desembre 28, 2011 by and tagged .

@jdomenechca

%d bloggers like this: