jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

PrOjEcTe c3

El projecte Creació del Coneixement Científic (C3) que impulso té per objectiu el desenvolupament de metaactivitats (activitats d’activitats) didàctiques de durada anual orientades a transmetre a l’alumnat la Naturalesa de la Ciència, en particular quins són els processos (hipòtesi, recerca, comunicació, publicació, congressos,…) per els quals es crea el coneixement científic. També es proposa la promoció de les estratègies IBSE.

El projecte pretén superar la visió rígida, cartesiana i idealitzada del mètode científic fent participar l’alumne d’aquests processos perquè descobreixi la part “democràtica”, “serendípica” i constructivista de la ciència.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Desembre 28, 2011 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: