jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Cyborg

Webtask sobre neurobiologia creada a partir de diverses pràctiques de laboratori, dirigida a alumnes de 2-3 ESO.

Accés: https://sites.google.com/a/xtec.cat/cyborg/

Informació

This entry was posted on Desembre 31, 2011 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: