jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Projet Creuset

Webtask de llengua francesa en la que l’alumnat fa servir els coneixements que ha adquirit per a construir un producte nou, la pàgina web d’un negoci.

Accés:  https://sites.google.com/a/xtec.cat/projet-creuset/

Informació

This entry was posted on Desembre 31, 2011 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: