jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Wikis com a ePortfolios de l’alumnat i plataformes de col·laboració entre professorat

Plataformes i estratègies Wiki per a projectes col·laboratius entre professors i entre alumnes.
Els casos d’EduWikiLab, LifeandEarthSciences i Projet Creuset.


Presentació realitzada al seminari WikiSkills Ensenyar i Aprendre amb Wikis: Oportunitats per al Treball Col·laboratiu,
de l’ICE de la Universitat de Barcelona, abril 2012.

Informació

This entry was posted on Abril 21, 2012 by and tagged , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: