jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Recensions de llibres Editorial Graó

Redacció de recensions de llibres sobre pedagogia i didàctica.

Comentaris i condensats de les recensions són disponibles al meu blog, Pupitrelàndia: http://blogcienciesnaturals.wordpress.com/tag/recensions/

Per a Publicacions Editorial Graó, llibres i revistes de pedagogia.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Mai 20, 2012 by and tagged .

@jdomenechca

%d bloggers like this: