jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Diferenciació funcional en Metal·lotioneïnes d’Equinoderm

The sea urchin metallothionein system: Comparative evaluation of the SpMTA and SpMTB metal-binding preferences. FEBS Open Bio 3 (2012) 89-100. Mireia Tomas, Jordi Domènech, Mercè Capdevila, Roger Bofill, Sílvia Atrian.

Febsopen

Els eriçons de mar són organismes molt exposats a la contaminació per metalls pesants. El seu sistema MT els protegeix, però ho fa de manera especialitzada: les dues MT estudiades, SpMTA i SpMTB mostren comportaments de coordinació metàl·lica diferents, indicant una especialització funcional, tal com ja hem detectat en altres espècies.

 

Informació

This entry was posted on gener 29, 2013 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: