jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Calc-Based Ecosystem Simulator: ecologia, fulls de càlcul i llicències Creative Commons

Activitat sobre ecologia amb equacions de dinàmica de poblacions.cbes

Els alumnes han de desenvolupar un simulador d’ecosistemes mitjançant el programa de full de càlcul Calc. La seva tasca implica indagació i diverses restriccions: 1) No se’ls explica res de com funciona Calc: ho han de descobrir per si mateixos. 2) L’activitat segueix diverses etapes pautades per anar construïnt el simulador d’una xarxa tròfica en funció de diversos paràmetres (concentració d’oxigen, taxa de creixement r, nivell K de l’ecosistema,..) , cada etapa s’ha de publicar amb llicència CC  i cada equip de treball pot continuar a partir del treball d’altres equips, amb la llicència adecuada (configurant un ecosistema de coneixement).

L’activitat i indicacions per a dur-la a terme són disponibles: a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/cbes/

Anuncis

Information

This entry was posted on Març 5, 2013 by and tagged , , , , , .
%d bloggers like this: