jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Calc-Based Ecosystem Simulator: dinàmica d’ecosistemes, funcions matemàtiques i programació (STEM)

Activitat STEM de per a 4 ESO per a treballar les funcions matemàtiques, els ecosistemes i la programació amb Calc.

cbes

Es proposa a l’alumnat organitzat en equips de 3 alumnes  elaborar amb el programa Calc (Full de Càlcul de Open Office) un simulador d’ecosistemes. Al llarg de l’activitat s’introdueixen progressivament diferents conceptes ecològics perquè els alumnes en transfereixin les dinàmiques en diverses etapes al seu simulador, creant un fitxer per a cada etapa, de complexitat creixent. Durant l’activitat es treballen conceptes de funcions matemàtiques, habilitats de resolució de problemes i programació amb Calc. En l’activitat, es proposa als alumnes que comparteixin les seves versions dels fitxers especificant la Llicència (copyright o copyleft) i permetent o no a altres equips el seu ús (configurant un ecosistema de coneixement).

L’activitat i indicacions per a dur-la a terme són disponibles:

L’activitat forma part de l’Itinerari de recobriment curricular per projectes de Biologia i Geologia de 4 ESO ProyectandoBioGeo.

 .

.

.

 

Informació

This entry was posted on Març 5, 2013 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: