jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Virtual Museums, turning visitors into users

desidocTurning Visitors into Users: Challenge for Virtual Exhibition on Genetics  ‘Reading the book of life’. DESIDOC Journal of Library amd Information Technology, 33 (3), 168-175  J. Domènech.

Construir un Museu Virtual no significa només contruir una web on s’exhibeixin continguts: els museus són també espais de construcció de coneixement, en els que els visitants virtuals poden ser, també, creadors de coneixement. L’article descriu la creació del Museu Virtual “Llegint el llibre de la vida”, i observacions sobre com convertir els visitants en usuaris.

 

 

Informació

This entry was posted on Abril 20, 2013 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: