jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Chasing Caminacules, indagació i evolució

caminalcule

Recurs docent en forma de WebQuest sobre evolució.

Desenvolupat a partir dels treballs previs de Gendron (2000), l’activitat .en anglès- està destinada a alumnat de 4ESO-2BAT, i té un format ECBI (Ensenyament de les Ciències Basat en la Indagació), i promou que l’alumne descobreixi conceptes com la convergència evolutiva, les estructures vestigials o els grups parafilètics, i es conclou amb un congrés científic escolar.

L’activitat és disponible a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/caminalcules/

Anuncis

Informació

This entry was posted on Abril 21, 2013 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: