jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Hacking the code, indagació i genètica

side2petit

Hacking the code: una aproximació indagadora a l’ensenyament del codi genètic, o seguint les passes de Nirenberg i Khorana. Ciències (2013) 25, 20-25 J. Domènech

L’article descriu una activitat didàctica d’indagació sobre el codi genètic a l’aula en anglès, resseguint els cèlebres experiments de Nirenberg i Khorana que van dur al seu descobriment.

L’activitat inclou apartats específics en què els alumnes dissenyen experiments, reprodueixen els processos de discussió i acords en la construcció de coneixement científic, i dialoguen sobre els processos que han dut a terme (metaaprenentatge).

L’activitat ha rebut el segon premi del concurs 2013 d’activitats d’indagació “We Inquire” i es troba disponible a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/hacking-the-code/home

Anuncis

Informació

This entry was posted on Abril 21, 2013 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: