jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Bastides didàctiques per a la indagació

Presentació al grup LIEC, de l’Universitat Autònoma de Barcelona, sobre l’ús de bastides didàctiques per a connectar el que els alumnes fan i el que els alumnes pensen en activitats d’investigació a l’aula. En concret, s’han presentat dues bastides (una per a dissenyar experiments i una altra per a escriure articles científics), juntament amb indicacions sobre com incrementar el grau d’obertura dels treballs pràctics investigadors.

Bastides didàctiques per a la indagació from jdomen44
Anuncis

Informació

This entry was posted on Juny 10, 2013 by and tagged , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: