jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Avaluar habilitats científiques, cap a la competència científica

Avaluar la indagació als exàmens: un proposta didàctica cap a la competència científica. V Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i Química (Novembre 2013, Barcelona). Gasco, J., Besson, I., Goytia, E., Domènech, J.

Vjornades

L’experiència descriu el treball de professors de diversos centres de secundària, incorporant als exàmens preguntes en formats d’indagació, amb l’objectiu d’avaluar i promoure habilitats científiques concretes (extreure conclusions de dades, dissenyar experiments, formular hipòtesis,…). L’experiència obre una via de canvi per a portar en primer pla una part del currículum en ciències que sol quedar oculta: la formació en habilitats científiques.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Novembre 7, 2013 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: