jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

GeaTours, geologia, TICs i metaaprenentatge

capcalera6

GeaTours: una experiència geolòTICa d’aprenentatge cooperatiu que promou la indagació i l’autoregulació dels aprenentatges. Ciències 27 (2014), 2-8.

GeaTours és una activitat TIC col·laborativa que segueix el funcionament de grups d’experts.  Google Earth, mapes d’azimuts, claus dicotòmiques de roques, fulls de càlcul Calc,…són algunes de les eines que l’alumnat ha d’aprendre a fer servir per a poder respondre a una peculiar demanda d’una agència de viatges: un viatge turístic a 8 formacions geològiques, que s’haurà de sintetitzar en un tríptic publicitari.

L’activitat s’ha dissenyat i testat en alumnat de 2 ESO,  però pot dirigir-se a alumnat d’altres nivells.

L’activitat forma part de l’Itinerari Projectant BioGeo1 de 1 ESO i és disponible a:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/geatours/home

Informació

This entry was posted on Abril 8, 2014 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: