jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Ponència “Del dossier a la carpeta d’aprenentatge” a la Xarxa de Competències Bàsiques

Logo xCB petitLa Xarxa de Competències Bàsiques (XcB, @xarxaCb ) és un equip format per docents de 36 centres educatius de Catalunya que  desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

En el marc de la trobada inicial del curs 204-2015, he explicat un itinerari d’evolució del dossier a la carpeta d’aprenentatge en la cerca d’una relació més directa i més autònoma de l’alumnat amb el coneixement. La proposta segueix diverses experiències (Fitxa CAM, ePortfolios) descrites en anteriors ocasions, i una experiència d’avaluació basada en objectius i carpeta d’aprenentatge.

El vídeo de la sessió és disponible a: http://video.xtec.cat/real/creav/15oct14_JordiDomenech.flv

.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Octubre 15, 2014 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: