jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Taller d’avaluació interdisciplinar per competències

indcomp3El taller de formació: “Indcomp, avaluació interdisciplinar per competències” del curs 2014-2015 pretén que els assistents facin un itinerari conjunt de reflexió sobre les Competències Bàsiques, partint dels ítems de qualificació de la seva llibreta de notes del professorat i les activitats que ja fa a l’aula. S’usa el programa IndComp creat ad hoc per a extreure de les qualificacions convencionals indicadors dels nivells de les diverses CCBB per alumne, grup i activitat. Es parteix de l’ús del programa i la discussió dels dubtes que aquest ús ocasiona, per a promoure canvis més profunds en la pràctica didàctica, englobant el disseny d’activitats competencials i la programació per competències.

El taller és conduït per Azahara Casas i Jordi Domènech, i hi participen 7 centres educatius (primària, secundària,concertats,públics) del Maresme-Vallès Oriental.

Més informació sobre el taller i IndComp a: http://projecteindcomp.wordpress.com/sobre-el-projecte/

Anuncis

Informació

This entry was posted on Novembre 6, 2014 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: