jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

La construcció d’una activitat de treball per projectes.

gondPonència: Gènesi i aplicació d’una activitat de treball per projectes. El cas de Gondwana Tales, en el marc de les I Jornades d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) #csABP, celebrades els dies 13 i 14 de febrer al CEFIRE de Castelló.

Es descriu el procés de creació d’una activitat de treball per projectes al voltant de la tectònica de plaques i la deriva continental . En primer lloc es descriuen els referents metodològics (ABP, indagació, WebQuests, Projecte C3), després la creació dels materials per als alumnes, la sequenciació i aplicació amb l’alumnat i l’avaluació de l’aplicació.

Fitxer-presentació:

Vídeo de la ponència:

Pàgina web on és disponible l’activitat: https://sites.google.com/a/xtec.cat/gondwanatales/

Article publicat sobre l’activitat: Una secuencia didáctica de modelización, indagación y creación del conocimiento científico en torno a la deriva continental y la tectónica de placas. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2015), 12(1), 186-197. J. Domènech

Anuncis

Informació

This entry was posted on febrer 25, 2015 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: