jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Portfolios, Co-Regim i Ítems. Tres camins de millora per a l’avaluació.

Ponència “Portfolios, Co-Regim i Ítems. Tres camins de millora per a l’avaluació” (abril, 2015) al Màster de Formació del Professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es presenten tres propostes d’intervenció i transformació cap a una avaluació més rellevant, partint de tres elements clàssics de l’avaluació tradicional: el dossier, la correcció dels exàmens i les notes numèriques. Es proposen vies de transició cap a pràctiques que pretenen una avaluació més formativa i l’empoderament de l’alumnat.

 

 

 

Anuncis

Informació

This entry was posted on Abril 14, 2015 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: