jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Estratègies de suport a l’alumnat nouvingut. Enfocs en avaluació.

estratDot, C., Vilaregut, C., Domènech-Casal, J., Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (2012). Estratègies de suport per a l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària. Materials de formació. Barcelona: Departament d’Ensenyament.

ACCÉS AL DOCUMENT COMPLET EN OBERT (en actualització)

La presència d’alumnat nouvingut als nostres centres demana que els professorat conegui i apliqui eines per a la gestió d’aquesta diversitat. Els processos d’aprenentatge d’aquest alumnat presente unes característiques específiques. Els materials publicats pretenen fer conèixer al professorat que atén alumnat nouvingut propostes actualitzades que li permetin afavorir les expectatives, motivació i voluntat de progressar de l’alumnat nouvingut, tractant aspectes com el tractament integrat de llengua i continguts, el model Cummins, les estratègies docents, l’Ensenyament Protegit i l’ensenyament multinivell o cooperatiu.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Abril 29, 2015 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: