jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Eines i pautes per al treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques a l’aula

Es proposa un marc polivalent per al treball amb controvèrsies sòcio-científiques a l’aula de Ciències en tres etapes: Lectura, debat i assaig. S’hi proporcionen les eines (Bastides didàctiques, exemples, rúbriques,…) perquè l’alumnat, partint d’uns textos i un dilema aprengui el lèxic específic, i a posicionar-se en decisions participades per la ciència i sigui capaç d’elaborar assajos on argumenti usant els models científics implicats en la controvèrsia.

CSC Frame: https://sites.google.com/site/cscframe/home

Amb l’ajut d’aquest marc, el professorat només ha de seleccionar els 3-4 textos i el dilema a partir dels quals vol treballar. Es proposen també tres activitats elaborades seguint aquest marc, sobre biodiversitat, transgènics i determinisme genètic.

Vídeo sobre el funcionament de la Rúbrica McLeares que inclou el marc de treball:

.

.

.

 

Anuncis

Informació

This entry was posted on Mai 30, 2015 by and tagged , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: