jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Projecte IndComp d’Avaluació per Competències Bàsiques

indcompsEl projecte IndComp es va iniciar a partir del curs 2012-2013 amb l’objectiu inicial d’extreure de les notes de la llibreta de notes de diferents matèries o professors, una nota de cada alumne/a referida a cadascuna de les Competències Bàsiques (CC.BB.), no per matèries o activitats.

El projecte es basa en un programa Calc d’accés lliure i gratuït, del que està disponible la versió IndComp 3.0. Introduint les notes de les activitats avaluades, i amb l’ajut de diversos índexs, el programa permet no només obtenir notes i butlletins per CCBB, sinó també ser una poderosa eina de camp per a la formació del professorat sobre treball i avaluació per CCBB…a partir de la pròpia pràctica.

El projecte IndComp és impulsat en col·laboració amb Azahara Casas, coordinadora pedagògica a l’Institut Marta Mata, de Montornès del Vallès.

Web del projecte: https://projecteindcomp.wordpress.com/

Anuncis

Informació

This entry was posted on Setembre 20, 2015 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: