jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Guies i activitats per al treball integrat de llengua, contexts, i models científics en les controvèrsies sòcio-científiques

cscframerriPonència a les Jornades de Controvèrsies Sòcio-Científiques i Recerca i Innovació Responsable celebrades la tardor de 2015 al CESIRE: CSCFrame, un marc metodològic polivalent per al treball amb Controvèrsies a l’aula.

Es proposen eines i estratègies de suport al professorat i l’alumnat per al treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques partint de dilemes en una seqüència estandaritzada de Lectura-Debat-Assaig. Les eines proposades configuren el marc CSCFrame i inclouen exemples d’assajos, rúbriques per a l’avaluació, plantilles per a l’escriptura i per al debat, etc… Es comenten exemples i els resultats de l’aplicació.

Materials presentats disponibles a https://sites.google.com/site/cscframe/home

També disponible un vídeo sobre aspectes pràctics de l’ús de la rúbrica McLeares d’avaluació d’assajos sobre controvèrsies sòcio-científiques:

.

.

.

 

Anuncis

Informació

This entry was posted on Novembre 4, 2015 by and tagged , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: