jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Aprenentatge Basat en Projectes: contexts inter-disciplinars STEM. Experiències i reflexions.

abpstemPresentació a les sessions de formació per a professorat STEM duta a terme al CESIRE l’11 de Novembre 2015. Es comenten diversos projectes d’aprenentatge en ciències en els que la ciència, la tecnologia i les matemàtiques interaccionen en contexts rellevants o significatius, i orientacions per a millorar el valor pedagògic dels projectes i el seu enfoc de treball integrat de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques.

Informació

This entry was posted on Novembre 10, 2015 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: