jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Laboratoris virtuals i remots per a un ensenyament indagador de la Biologia i la Geologia

Ponència “Bases de dades, simuladors, laboratoris virtuals i remots per a l’ensenyament de la Biologia i Geologia” duta a terme el 24 de Novembre 2015 en el marc del cicle de conferències al voltant de l’Ensenyament de les Ciències organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

labvirtL’ensenyament de les ciències experimentals necessita no només de l’adquisició de models científics que ajudin a interpretar científicament el món, sinó també de la connexió d’aquests models amb experiències i dades tangibles i del desenvolupament d’habilitats científiques.
En aquest sentit, l’ús d’eines com els laboratoris virtuals i remots permet el desenvolupament d’investigacions a l’aula de forma ràpida, interactiva i àgil usant entorns i dades reals de recerca o que els emulen.
En la xerrada es tractaren els marcs metodològics d’indagació en les Ciències i com s’apliquen al treball amb laboratoris remots i virtuals, s’exemplificaran les pràctiques amb diversos exemples de la Biologia i la Geologia (Genètica Molecular, Canvi Climàtic, Ecologia, Oceanografia…), i s’oferiren pautes per a incorporar-les  en la reflexió sobre els models científics, i el desenvolupament d’habilitats científiques.

Informació

This entry was posted on Novembre 24, 2015 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: