jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Construir i Seqüenciar Activitats #ABP

abpPonència realitzada el Desembre de 2015 al Màster de Secundària de  la Universitat Autònoma de Barcelona. Es proposen des de la pràctica orientacions per al disseny d’activitats d’Aprenentatge Basat en Projectes (#ABP) i es proposen vies per a progressar des d’activitats convencionals a activitats que entrarien dins l’òrbita del que es considera el treball per projectes, i per a millorar projectes existents.

Al llarg de la ponència, es mostren exemples de projectes aplicats amb alumnat d’ESO, alguns dels quals dins el “Projecte C3” de Creació del Coneixement Científic i l’itinerari de treball per projectes ProyectandoBioGeo.

Per acabar, es comenten alguns aspectes metodològics (objectius, avaluació, dinàmiques d’aula) que solen suscitar dubtes a l’hora de desenvolupar activitats d’aquest tipus.

Anuncis

Information

This entry was posted on Desembre 15, 2015 by and tagged , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: