jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Taxono-Me, taxonomia #ABP i #ECBI

taxonomeTaxono-Me és un recull d’activitats didàctiques que tenen per objectiu usar metodologies actives, el treball en primera persona i el conflicte cognitiu com a punt de partida per a treballar la Classificació dels éssers vius i la Taxonomia a l’aula.
.

.
El conjunt d’activitats permet treballar diversos criteris d’avaluació del currículum d’ESO en base a projectes d’aprenentatge, incidint especialment les habilitats científiques, la comprensió de la naturalesa de la Ciència i la capacitat de transferir en situacions o objectes concrets les habilitats de classificació i taxonomia.

 .
.
.
.
Anuncis

Informació

This entry was posted on Desembre 20, 2015 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: