jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Experiències d’aula i eines per a l’avaluació amb Controvèrsies Sòcio-Científiques

cscrri16Experiències d’aula amb el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques. Educació per al Desenvolupament i la Salut, Pseudociències i eines per a l’avaluació d’activitats. Revista Ciències (2015) 30, 32-38. J. Domènech-Casal, I. Marchán, Q. Vergara.

ACCÉS a L’ARTICLE COMPLET EN OBERT

Les controvèrsies sòcio-científiques (o CSC) i la Recerca i Innovació Responsables són contexts candidats per a ubicar l’ensenyament de les ciències en conflictes rellevants. Es presenten diverses activitats d’aula al voltant de les pseudociències, l’educació pel desenvolupament i l’educació per a la salut, i es proposen eines i bastides didàctiques per acompanyar el treball a l’aula amb CSC. Article escrit en col·laboració amb Iván Marchán i Quique Vergara partint de les respectives participacions com a ponents a les Jornades sobre el Treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques.

Més informació de les Jornades a: https://cienciaicontroversia.wordpress.com/

Anuncis

Informació

This entry was posted on Desembre 22, 2015 by and tagged , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: