jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Perquè treballar amb Controvèrsies Sòcio-Científiques i Recerca i Innovació Responsable

Les Jornades de Controvèrsia Sòcio-Científica i Recerca i Innovació Responsable. Ciències per a qüestionar i canviar el món. Pensar, comprendre, decidir. Revista Ciències (2015) 30, 29-31. J.Domènech-Casal, S. Lope.

ACCÉS  a L’ARTICLE COMPLET EN OBERT

Les controvèrsies sòcio-científiques i la recerca i innovació responsables constitueixen enfocaments educatius clau per a la formació d’una ciutadania crítica i contexts rellevants per a l’ensenyament de les Ciències. Amb l’objectiu de facilitar i promoure el treball amb aquests enfocaments, s’han organitzat i dut a terme unes Jornades amb la participació de diversos agents educatius. Es presenten i justifiquen breument les jornades així com els materials que n’han resultat.

Accés a la web de les Jornades: https://cienciaicontroversia.wordpress.com/

Anuncis

Informació

This entry was posted on Desembre 22, 2015 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: