jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Protocol TSS per a construir preguntes d’avaluació d’habilitats de raonament científic

indcompartLa Competència Científica es composa de 3 dimensions, conceptual, procedimental i epistèmica. La segona dimensió inclou els processos de raonament científic com treure conclusions de dades, fer prediccions, dissenyar experiments o identificar i formular preguntes investigables. Aquestes habilitats són poc presents en les proves d’avaluació més generalitzades, els exàmens. Es proposa un protocol per a elaborar preguntes dirigides a avaluar específicament aquestes habilitats, el protocol TSS, elaborat a partir de treballs previs del grup de treball EduWikiLab.

Els continguts de la presentació es poden trobar descrits a dues publicacions, i s’han presentat en la formació de docents duta a terme el dia 5 d’abril 2016 per a la Fundació Collserola.

Protocol TestingScienceSkills: una eina senzilla per a dissenyar preguntes d’examen per a l’avaluació de les habilitats científiques de l’alumnat. Revista Ciències (2015) 30, 20-28. Elisa Goytia, Isabel Besson, Jordi Domènech-Casal.

Evaluar habilidades científicas. Indagación en los exámenes. ¿Una vía para cambiar la práctica didáctica en el aula? Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales (2015), 79. Goytia, E., Besson, I., Gasco, J., Domènech, J.

Anuncis

Information

This entry was posted on Abril 2, 2016 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: