jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Projectes d’Indagació a les Ciències. Una mirada des de la Competència Científica.

abpinterPonència realitzada l’abril de 2016 a les II Jornades Pedagògiques del Solsonès. La proposta estableix enllaços entre la metodologia de treball per projectes i elements clau de les dimensions conceptual, procedimental i epistèmica de la Competència Científica. Es proposen vies per a desenvolupar projectes d’Indagació, proposant com a exemples projectes del Projecte C3 i ProyectandoBioGeo. En una segona part, es comenten les vies per a avançar cap a projectes interdisciplinars i de centre, amb exemples de la tasca que es desenvolupa a l’Institut de Granollers.

Fitxer de la presentació:

Informació

This entry was posted on Abril 8, 2016 by and tagged , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: