jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Ciències en Context i Ciutadania: vies didàctiques cap a la Scitizenship.

scitizEs descriuen diferents àmbits de la competència científica relacionats amb la capacitat de pensar, decidir i actuar com a ciutadans des de la dimensió científica, el que es definiria com a Scitizenship (Science + Citizenship).

Es descriu com la Scitizenship s’ha ampliat els darrers temps i com ens cal tenir present això a l’hora d’abordar la formació científica dels nostres alumnes, observant aspectescom l’esperit crític, la capacitat d’usar models científics per prendre decisions en contextos participats per la ciència, però també habilitats necessàries com predir conseqüències o avaluar riscos, imbricades als valors personals i socials.

Es proposen materials del projecte europeu Engaging Science i les eines d’aplicació directa a l’aula que proposa i se’n discuteixen les possibilitats en el marc de la Scitizenship.

Ponència duta a terme al Màster de Professorat de Secundària de la UPC a l’abril de 2016, amb la col·laboració de Sílvia Alcaraz, del grup Future Learning de la UB, soci espanyol del projecte Engaging Science.

Slideshare de la presentació

 

Anuncis

Informació

This entry was posted on Abril 21, 2016 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: