jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Projecte AssessABP, Avaluació de Projectes Interdisciplinars

assessabpEl projecte AssessABP es va iniciar a partir del curs 2015-2016 amb l’objectiu inicial d’acompanyar el professorat que treballa amb Aprenentatge Basat en Projectes en l’avaluació dels Projectes Interdisciplinars. El projecte es basa en una aplicació Calc, d’ús lliure i gratuït, que a partir de les qualificacions de les diferents tasques del projecte permet extreure  de forma automàtica informacions formatives per a a l’alumne, resultant fins i tot un butlletí final del projecte especificant quins criteris d’avaluació del projecte ha assolit i quins no, quines CCBB ha desenvolupat i quina nota tindria de cada matèria participant en cas de necessitar desglossar-ho.

AssessABP treballa a partir d’uns índexs proposats pels mateixos docents i promou la reflexió del professorat al voltant del treball per projectes i l’avaluació…a partir de la pròpia pràctica.

Informació, [vídeo] i descàrregues: https://projecteindcomp.wordpress.com/2016/06/01/avaluacio-dabp-interdisciplinars-per-criteris-davaluacio-i-ccbb-assessabp/

Anuncis

Informació

This entry was posted on Juny 20, 2016 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: