jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Una experiència de centre sobre comunicació i investigació científica

cienciesInvestiguem i ens comuniquem científicament: una proposta de centre com a dinamització de la Competència Científica. Revista Ciències (2016) 31, 12-20. Joan Antoni Álvarez, Jordi Domènech-Casal, Anna Garrote, Jesús Gasco, Carlos Oliveros , Lluís Rodríguez.

ACCÉS a l’ARTICLE COMPLET EN OBERT

El desenvolupament de la competència científica implica la participació en primera persona en activitats d’investigació i comunicació científica. Es presenta una experiència de centre duta a terme el cursos acadèmics 2013-2014 i 2014-2015 en la que, en el marc de la Setmana de la Ciència, han participat els alumnes de tots els cursos i el professorat de ciències de l’Institut de Secundària INS Vilanova. Els alumnes han investigat i comunicat a companys d’altres cursos els seus resultats en diversos formats científics. L’experiència s’ha valorat com a molt positiva per a l’interès de l’alumnat en la ciència, el desenvolupament d’habilitats científiques i la difusió de diverses tipologies d’activitats competencials.

Materials d’algunes de les activitats incloses:

 

Anuncis

Informació

This entry was posted on Juny 30, 2016 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: