jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Indagació i #ABP, controvèrsies i habilitats científiques cap a la Competència Científica

rosasensatEl Curs “Activitats i estratègies per a la competència científica: projectes d’indagació, controvèrsies i avaluació d’habilitats científiques” dut a terme els dies 8 i 9 de juliol a l’Escola d’Estiu Rosa Sensat 2016 ofereix una visió pràctica sobre el desenvolupament de la competència científica, fent propostes d’activitats concretes en diversos eixos: el treball al laboratori (i la indagació i naturalesa del coneixement científic), el treball per projectes (projectes d’indagació), les TIC (laboratoris virtuals), la relació ciència-societat (controvèrsies socio-científiques) i l’avaluació (avaluació d’habilitats científiques). Com a part de l’activitat formativa, els participants transformen i desenvolupen activitats didàctiques per aplicar amb els alumnes.

Bloc 1: Indagació i Competència Científica

Bloc 2: Perspectives metodològiques i eines per al treball investigador amb laboratoris virtuals i remots

Bloc 3: Avaluació d’habilitats científiques en exàmens.

Bloc 4: Les controvèrsies com a contexts rellevants per a l’experimentació a les aules.

Bloc 5: Treball per projectes d’indagació.

Bloc 6: Treball per projectes interdisciplinaris

 

Informació

This entry was posted on Juliol 5, 2016 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: