jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Màster de Secundària de la UAB

uabCurs 2016-2017, Professor Associat a la UAB a la Matèria “Innovació Docent i Introducció a la Recerca” del Màster de Secundària.

  • Sessió 5: Treball per Projectes a les Ciències. Els projectes d’indagació.
  • Sessió 6: Treball per projectes Interdisciplinars.
  • Sessió 7: Les Controvèrsies Sòcio-Científiques.
  • Sessió 8: Llegir a les Ciències.
  • Sessió 9: Escriure a les Ciències.
Anuncis

Informació

This entry was posted on Desembre 12, 2016 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: