jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

ABP a les Ciències: Contextos quotidians i Estudis de Cas

Els contexts quotidians i els Estudis de Cas com a espai didàctic per a l’ensenyament de les Ciències basat en Projectes. Revista Ciències (2017) 33, 8-14. Iván Marchán-Carvajal, Laia Palou, Pere Royo, Jordi Domènech-Casal.

cienciescontext

L’Aprenentatge Basat en Projectes suposa una oportunitat per a l’ensenyament de les ciències, perquè inclou el paper del Context en l’aprenentatge, i la necessitat d’un aprenentatge actiu basat en la resolució de conflictes. Es proposen diverses experiències d’esquemes metodològics diversos (estudis de cas, indagació, controvèrsies) al voltant de les reaccions químiques, les mescles i dissolucions, la mitosi, la tectònica de plaques i la cinemàtica i la dinàmica) i se’n discuteix la seva utilitat en l’ensenyament de les Ciències.

L’article recull ponències realitzades pels autors a les jornades STEM-ABP: https://stemabp.wordpress.com/

Informació

This entry was posted on Juny 16, 2017 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: