jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

STEM ABP, número especial Revista Ciències

La Revista Ciències ha publicat en el seu número 33 un especial dedicat a les ponències de les Jornades STEM ABP . En les jornades ( https://stemabp.wordpress.com/ ) hi van participar 28 ponents, professors de secundària de diferents matèries científiques (Matemàtiques, Ciències, Tecnologia). Les seves ponències s’han resumit en 8 articles:

Les jornades tenien per objectiu conèixer experiències i propostes de treball per projectes des de les matèries de Matemàtiques, Biologia i Geologia, Física i Química o Tecnologia, descobrir vies de contextualització i interdisciplinarietat per tal de treballar conjuntament dues o més àrees en un mateix projecte i desenvolupar propostes de projectes per desenvolupar a l’aula.

La publicació de les ponències ha estat coordinada per Jordi Domènech i té per objectiu generar espais de consulta i iniciació sobre l’àmbit STEM ABP.

 

 

@jdomenechca

%d bloggers like this: