jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Justícia global i àrees científico-tècniques de secundària

Sessió “Sci-tizenship. Controvèrsies, Sentit Crític i Competència Científica per a la Ciutadania” el dimarts 4 de juliol 2017 dins el curs de formació ”Integrar l’educació per la justícia global a les àrees cientificotècniques de secundària” organitzat el juliol de 2017 per l’Escola de Cultura de la Pau de la UAB.

La ponència tracta la necessitat d’afrontar el treball en la Competència Científica amb una perspectiva ciutadana, orientada a que l’alumnat pugui comprendre, decidir i actuar com a ciutadans/es. Això implica el desenvolupament de capacitats com l’anàlisi crític, la presa de decisions participades per la ciència però també per valors ètics, i la capacitat d’activar canals de participació ciutadana vinculats a la ciència.

Presentació:

.

.

.

Anuncis

Information

This entry was posted on Juliol 4, 2017 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: