jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Competència científica per a una Ciutadania expandida

De la classe de Ciències a la Ciutadania Expandida. Comprendre, decidir i actuar. Perspectiva Escolar (2017) 395, 63-67. Jordi Domènech-Casal.

Consulta de l’article

La formació dels alumnes com a ciutadans demana un ensenyament de les ciències que prepari els alumnes per transferir els models científics a nous contexts, i adquirir habilitats de raonament científic i una visió crítica del món que els envolta. Aquesta component científica de la Ciutadania, que proposem anomenar Scitizenship, reuniria els coneixements, habilitats i actituds d’àmbit científic que el ciutadà ha de dominar per a poder desenvolupar plenament la seva ciutadania. Avui en dia, el que entenem per Ciutadania està en procés de canvi: les possibilitats tecnològiques promouen noves formes de fer política i espais per a una ciutadania més participativa que reclamen un ciutadà amb una competència científica que li permeti no només comprendre, sinó també decidir , i actuar, i no només com a consumidor, sinó també com a comunitat. Es proposen activitats orientades a aquests tres eixos i se’n discuteixen oportunitats.

 

Informació

This entry was posted on Setembre 9, 2017 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: