jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Activitat: dieta saludable…justa i sostenible

Activitat en què els alumnes han d’elaborar el menú d’un dia de 4 persones amb diferents restriccions: gustos personals, pressupost, ingesta calòrica, micronutrients, tenint també en compte la petjada de carboni (impacte ecològic) de cada aliment segons el seu origen i mètode de producció.

L’activitat té per objectiu connectar el model de dieta saludable amb les idees de pobresa i  justícia social i sostenibilitat. Els alumnes elaboren temptativament els menús amb l’ajut d’un fitxer Calc que proporciona la mateixa activitat, descobrint en la pràctica les complexitats del tema i dediquen la part final de l’activitat a reflexionar sobre els tres eixos de l’activitat.

L’activitat forma part de l’Itinerari ProjectantCN3, de desplegament del currículum de Ciències de 3 ESO amb metodologies actives.

Hi ha disponible un article descrivint el disseny i resultats de l’aplicació.

.

.

.

.

 

Informació

This entry was posted on Novembre 22, 2017 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: