jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

El Mètode d’Estudis de Cas com a ABP per a les Ciències.

Taller Amgen Teach dut a terme a la FCRI  com a part de la sessió  Aprenentatge de les biociències a través de projectes. Recursos pràctics per portar a l’aula.

El taller s’ha dut a terme en tres ocasions:

  • 28 de novembre 2017, 17:30h a 19:30h.
  • 1 de febrer de 2018, 17:30h a 19:30h.
  • 13 de juliol de 2018, 11:30h a 13:30h.

El desplegament de la Competència Científica implica el desenvolupament de les seves tres dimensions, conceptual, procedimental i epistèmica, que en configuren el discurs. l’ABP és una metodologia que proposa l’aprenentatge profund mitjançant la instrumentalització en context dels objectius d’aprenentatge. Es proposen els Estudis de Cas com a metodologia de treball amb l’alumnat en què, a partir d’un escenari, els alumnes instrumentalitzen conceptes i procediments científics i participen en dinàmiques epistèmiques. S’ofereixen i es practiquen exemples d’activitats d’aula i es pauta la creació d’activitats similars i es comenten diversos projectes de 4 itineraris ABP per a les ciències:

Algunes referències:

  • Proyectando BioGeo, un itinerario de trabajo por proyectos contextualizados basado en la indagación y la Naturaleza de la Ciencia. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales.  (2017), 89, 54-61.
  • Indagación, Exoplanetas y Competencia Científica. Los Estudios de Caso como ABP para las Ciencias. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (2017) 25(2), 191-202. Ruiz, N., Llorente, I., Domènech-Casal, J.
  • Aprendizaje Basado en Proyectos y Competencia Científica. Experiencias y propuestas para el método de Estudios de Caso. Enseñanza de las Ciencias, Septiembre 2017 (número extraordinario) 5177-5183. Jordi Domènech-Casal.
  • Contexto y modelo en el Aprendizaje Basado en Proyectos. Apuntes para el ámbito científico. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, en edició.  Jordi Domènech-Casal.
  • CRASH: un proyecto de enseñanza de cinemática y dinámica en el contexto del análisis pericial de accidentes. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias , en evaluación. Jordi Domènech-Casal, Jesús Gasco, Pere Royo, Santi Vilches.

.

.

 

Anuncis

Information

This entry was posted on Novembre 28, 2017 by and tagged , , , .

@jdomenechca

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: