jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

El Mètode d’Estudis de Cas com a ABP per a les Ciències.

Taller Amgen Teach dut a terme a la FCRI els dies 28 de novembre 2017 i 1 de febrer de 2018, com a part de la sessió  Aprenentatge de les biociències a través de projectes. Recursos pràctics per portar a l’aula. compartida entre Jordi Domènech i Marcel Costa.

El desplegament de la Competència Científica implica el desenvolupament de les seves tres dimensions, conceptual, procedimental i epistèmica, que en configuren el discurs. l’ABP és una metodologia que proposa l’aprenentatge profund mitjançant la instrumentalització en context dels objectius d’aprenentatge. Es proposen els Estudis de Cas com a metodologia de treball amb l’alumnat en què, a partir d’un escenari, els alumnes instrumentalitzen conceptes i procediments científics i participen en dinàmiques epistèmiques. S’ofereixen i es practiquen exemples d’activitats d’aula i es pauta la creació d’activitats similars.

Anuncis

Informació

This entry was posted on Novembre 28, 2017 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: