jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

ABP en àmbits STEM: orientacions i propostes en formació de professorat

Conferència del Programa Ciència i Aula: Treballar per Projectes en àmbits STEM: orientacions i propostes, fet a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació el 29/11/17.

L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és una metodologia clau per aconseguir innovar a l’ensenyament. Aquesta sessió presenta els materials que es van generar a ‘STEM # ABP, les jornades de formació al voltant del treball per projectes en àmbits STEM, organitzades pel CESIRE i per l’FCRi el curs 16-17. Es presentaran tot un seguit de materials d’utilitat fruit d’aquesta jornada, com ara les bastides per al disseny de projectes i els projectes presentats a les jornades, al voltant de 90, i els primers resultats de la seva anàlisi. Tot plegat vol proporcionar recursos i orientacions d’utilitat per al professorat de secundària a l’hora d’implementar l’ABP a l’aula.

Intervenció:

Jordi Domènech, professor de Biologia i Geologia de l’Institut Marta Estrada de Granollers i membre de la Xarxa Instituts Projectant.
Silvia Lope, professora de Biologia i Geologia, àmbit científic del CESIRE.
Lluís Mora, professor de Matemàtiques, àmbit matemàtic i director del CESIRE.

Web de les jornades: https://stemabp.wordpress.com/

.

.

.

.

 

Informació

This entry was posted on Novembre 29, 2017 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: