jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Màster de Secundària UPF, cursos 2017-2019

El treball per projectes des de la perspectiva científica i les diferents concrecions que pot tenir, productes (APS i artefactes), problemes (controvèrsies i estudis de cas) i la competència científica són els eixos al voltant dels quals pivoten les 4 sessions fetes durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019 al màster de secundària de la UPF.

Les presentacions que he fet servir:

 

ABP interdisciplinari

 

ABP a les Ciències, Estudis de Cas

.

.

ABP a les Ciències, Controvèrsies sòcio-científiques

 

 

Informació

This entry was posted on febrer 14, 2018 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: